HR / ENO nama

Samoborska glazbena jesen počela je 1976. kao niz koncerata klasične glazbe, zahvaljujući grupi entuzijasta koji su željeli napraviti pomak u kulturnoj razini grada Samobora. Tijekom godina, koncepcija se je mijenjala, ali cijelo je vrijeme Samoborska glazbena jesen naglasak stavljala na promociju hrvatske glazbe. To se je nastavilo i u novije vrijeme i to naručivanjem djela mladih hrvatskih skladatelja.


Od prvih koncerata, davne 1976. godine, na Samoborskoj glazbenoj jeseni nastupali su samo vrhunski strani i domaći glazbenici, a tijekom godina i svesrdnim zalaganjem organizatora, program se je sve kvalitetnije razvijao, čemu svjedoči i pokroviteljstvo Ministarstva kulture RH.

 

Godine neprekinutog muziciranja na samoborskim pozornicama i zapaženih koncerata Zagrebačke filharmonije, Simfonijskog orkestra HRT-a, Zagrebačkih solista, Varaždinskog komornog orkestra, Slovenskog komornog orkestra, Hrvatskog baroknog ansambla, Tartini kvarteta, The Bach playersa, Salzburger Kammerphilharmonie, Zagrebačkog kvarteta saksofona te solista Maria Nardellia, Žarka Perišića, Irene Grafenauer, Martine Zadro, Renate Pokupić, Tomislava Mužeka, Iwone Sobotke, Stefana Milenkovića, Aleksandra Ivića, Radovana Vlatkovića, Claudea Delangla, Martina M. Koflera, Sharon Kam, Juliana Rachlina, Monike Leskovar, Giovannija Sollime, Itamara Golana, Karine Azizove i mnogih drugih imalo je za svrhu predstavljanje djela svjetske kulturne baštine, kao i iniciranje stvaranja novih skladbi hrvatskih skladatelja.